Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.pdf

Behandelovereenkomst

behandelovereenkomst.pdf

Privacy

Als therapeut en coach doet Marleen haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens. Bovendien zal zij ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Zij heeft als behandelaar een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  

Privacyverklaring.pdf

Klachten

Het niet uiten van klachten en vragen kan tot irritatie leiden. Ik adviseer om dit, voor zover mogelijk, bespreekbaar met mij te maken. Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan deze worden gemeld bij de beroepsvereniging https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

 

Mijn praktijk is voor de behandeling van klachten aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) en biedt daarmee een route die cliĆ«nten kunnen bewandelen als ze het ergens niet mee eens zijn of vragen hebben. https://www.scag.nl/media/1085/cli%C3%ABntfolder_scag_2_print_afloop_3mm.pdf


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als therapeut en coach ben ik verplicht het stappenplan te volgen wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode